title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 30/01/2562 29/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/01/2562 25/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 26/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 26/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 26/01/2562 08/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 26/01/2562 08/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 26/01/2562 21/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/01/2562 21/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 26/01/2562 22/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/01/2562 21/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
251 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/01/2562 22/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/01/2562 27/12/2561 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
253 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 15/02/2562 15/02/2562 คค 06039/พ.1/15/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
254 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.83+500 - กม.84+100 24/01/2562 24/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
255 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 08/02/2562 08/02/2562 คค 06039/พ.1/14/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 241 ถึง 255 จาก 259 รายการ