title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทางในทางหลวงหมายเลข 2353 CS 0100 นาด่าน - สุวรรณคูหา ระหว่างกม.17+000 - กม.19+000 25/12/2562 16/12/2562 629/-/63/54 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/12/2562 12/12/2562 629/60/63/49 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/12/2562 12/12/2562 629/60/63/48 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
34 งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงสีเหลืองหน้าเดียวในทางหลวงหมายเลข 210 CS 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่กม.34+603 18/12/2562 13/12/2562 629/-/63/51 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
35 งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 2133 CS 0100 ตอน ศรีบุญเรือง -ภูเวียง ที่กม. 6+170 (ด้านขาวทาง) 16/12/2562 02/12/2562 629/-/63/42 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
36 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา 16/12/2562 12/12/2562 629/-/63/47 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
37 งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 2133 CS 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียงที่กม.15+930 (ด้านขวาทาง) 16/12/2562 11/12/2562 629/-/63/45 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
38 ซื้อหินขนาดต่างๆ 16/12/2562 11/12/2562 629/60/63/44 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
39 งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำจุดบริการห้องน้ำประชาชน 16/12/2562 13/12/2562 629/-/63/50 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
40 จ้างเหมาติดตั้งหลักกิโลเมตรและหลักนำทางในทางหลวงหมายเลข 2133 ตออน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ที่ กม.12+000 16/12/2562 11/12/2562 629/-/63/46 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
41 จ้างเหมารางระบายน้ำ 12/12/2562 26/11/2562 629/-/63/31 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
42 จ้างเหมาตีเส้นจราจรผิวทาง 12/12/2562 26/11/2562 629/-/63/35 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2562 02/12/2562 629/60/63/43 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
44 จ้างซ้อมเครื่องปั้มน้ำ 12/12/2562 02/12/2562 629/-/63/41 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
45 งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา 04/12/2562 26/11/2562 629/-/63/33 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 31 ถึง 45 จาก 259 รายการ