title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทาสีน้ำปูน 04/12/2562 27/11/2562 629/-/63/34 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2562 02/12/2562 629/60/63/40 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2562 02/12/2562 629/60/63/39 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2562 02/12/2562 629/60/63/38 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2562 02/12/2562 629/60/63/37 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
51 วัสดุหินขนาดต่างๆ 04/12/2562 02/12/2562 629/60/63/36 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2562 26/11/2562 629/60/63/32 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 29/11/2562 26/11/2562 629/35/63/30 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 29/11/2562 26/11/2562 629/35/63/29 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
55 ซื้อวัสดุหินขนาดต่างๆ 27/11/2562 25/11/2562 629/60/63/36 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/11/2562 25/11/2562 629/45/63/27 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/11/2562 19/11/2562 629/45/63/21 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
58 ซื้อวัสดุการเกษตร 27/11/2562 20/11/2562 629/70/63/23 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/11/2562 22/11/2562 629/45/63/24 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
60 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ(SOLAR CELL) 27/11/2562 22/11/2562 629/-/63/25 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 46 ถึง 60 จาก 259 รายการ