title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุเชื้อเพลิง 05/11/2562 29/10/2562 629/35/63/06 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/10/2562 21/10/2562 629/45/63/04 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30/10/2562 21/10/2562 629/35/63/02 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
79 ซื้อยางแอสฟัลท์ 30/10/2562 21/10/2562 629/60/63/01 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
80 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ–วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 17/01/2563 17/01/2563 คค 06039/พ.1/23/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
81 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายชอกทางและเสา คสล. 30/09/2562 16/09/2562 629/-/62/266 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
82 วัสดุสำนักงาน 28/09/2562 24/09/2562 629/40/62/280 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
83 วัสดุงานบ้านงานครัว 28/09/2562 24/09/2562 629/50/62/279 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25/09/2562 20/09/2562 629/40/62/277 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
85 งานจ้างเหมาปรับปรุงระยะมองเห็นทางโค้ง 24/09/2562 19/09/2562 629/-/62/268 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/09/2562 18/09/2562 629/35/62/267 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
87 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/09/2562 19/09/2562 629/-/62/270 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
88 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/09/2562 19/09/2562 629/-/62/269 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 20/09/2562 629/40/62/276 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 20/09/2562 629/40/62/278 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 76 ถึง 90 จาก 259 รายการ