title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24/09/2562 20/09/2562 629/40/62/273 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
92 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24/09/2562 20/09/2562 629/40/62/274 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 19/09/2562 629/60/62/272 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
94 ซื้อวุสดเชื้อเพลิง 24/09/2562 23/09/2562 629/35/62/271 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
95 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/09/2562 20/09/2562 629/40/62/275 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/09/2562 16/09/2562 629/35/62/265 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/09/2562 04/09/2562 629/60/62/251 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/09/2562 13/09/2562 629/60/62/264 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 12/09/2562 629/40/62/260 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
100 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดสำนักงานฯ 19/09/2562 12/09/2562 629/-/62/261 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
101 จ้างซ่อมโทรศัพท์และเดินสายภายในสำนักงานฯ 19/09/2562 13/09/2562 629/-/62/263 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
102 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19/09/2562 13/09/2562 629/40/62/262 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
103 งานจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักหมวดทางหลวงหนองบัวลำภู 19/09/2562 11/09/2562 629/-/62/259 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
104 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักหมวดทางหลวงสุวรรณคูหา 16/09/2562 11/09/2562 629/-/62/258 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
105 งานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหร้อมติดตาข่ายบ้านพักข้าราชการระดับผู้บริหาร 16/09/2562 03/09/2562 629/-/62/245 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 91 ถึง 105 จาก 259 รายการ