title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ 15/09/2562 11/09/2562 629/-/62/257 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
107 งานจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ 15/09/2562 09/09/2562 629/-/62/256 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
108 งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาห้องการเงินและบัญชี 15/09/2562 09/09/2562 629/-/62/255 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
109 งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง 15/09/2562 09/09/2562 629/-/62/253 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
110 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนแนวทางมีเฟรมพร้อมเสาและหลักนำทาง 15/09/2562 04/09/2562 629/-/62/247 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
111 งานจ้างเหมาปรับปรุงพัสดุหมวดหนองนาคำ 15/09/2562 04/09/2562 629/-/62/249 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
112 งานจ้างเหมาขยายไหล่ทาง 15/09/2562 04/09/2562 629/-/62/252 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
113 งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง 15/09/2562 09/09/2562 629/-/62/255 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
114 งานจ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร 15/09/2562 04/09/2562 629/-/62/250 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/09/2562 03/09/2562 629/60/62/246 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
116 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11/09/2562 04/09/2562 629/50/62/248 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11/09/2562 03/09/2562 629/45/62/244 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
118 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม วังหมื่น-หนองบัวลำภู ระหว่างกม.85+390-กม.86+884 (เป็นช่วงๆ) 19/09/2562 19/09/2562 คค 06039/พ.1/22/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/09/2562 30/08/2562 629/35/62/243 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30/08/2562 30/08/2562 629/35/62/242 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 106 ถึง 120 จาก 259 รายการ