title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 210
ลงวันที่ 24/01/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 หนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาเหล่า


'