title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด 16/01/2563 14/01/2563 คค.06039/พ.1/01/63 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
2 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 22/04/2562 22/04/2562 คค 06039/พ.1/18/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย – ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 03/01/2562 03/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ