title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุมที่ 0203 ตอน วังหมื่น - หนองบัวลำภู ที่กม.87+344 23/03/2563 20/03/2563 คค06039/พ.1/11/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2097ตอนควบคุม 0100 ตอนนาคำไฮ - หนองแวง ตอน 3 (สามแยกนาด่าน) ที่กม.26+540 17/03/2563 17/03/2563 คค 06039/พ.1/10/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาด่าน - สุวรรณคูหา ตอน2 ระหว่าง กม.1+850-กม.2+750 16/03/2563 16/03/2563 คค 06039/พ.1/06/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.26+558-กม.27+048,กม.29+575 - กม.30+025 17/03/2563 16/03/2563 คค 06039/พ.1/07/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนหนองบัวซอ - กุดจับ ระหว่างกม.11+900-กม.14+815 13/03/2563 13/03/2563 คค 06039/พ.1/09/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข้อุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.38+729 กม.47+806 ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 -กม.18+014 13/03/2563 13/03/2563 คค 06039/05/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2563งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข2146ตอยควบคุมที่0100ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ระหว่างกม.27+270-กม.29+900 10/03/2563 10/03/2563 คค 06039/พ.1/08/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญระหว่างกม.69+150-กม.70+334 02/03/2563 25/02/2563 คค 06039/พ.1/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงและสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข2315ตอนควบคุม0100ตอนหนองวัวซอ-อุบมุงระหว่างกม.11+220-กม.12+200 02/03/2563 26/02/2563 คค 06039/พ.1/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10 กิจกรรมบำรุงทางหลวงปี2563งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข2314ตอนควบคุมที่0100ตอนหนองวัวซอ-กุดจับระหว่างกม.11+900-กม.14+815 28/02/2563 28/02/2563 คค06039/พ.1/05/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญตอน 2ระหว่างกม.65+800-กม.66+550,กม.67+110-กม.68+858 28/02/2563 21/02/2563 คค 06039/พ.1/01/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0201ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภูตอน5ระหว่างกม.19+210-กม.19+690,กม.20+710-กม.21+190 28/02/2563 21/02/2563 คค06039/พ.1/02/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ–วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 13/12/2562 13/12/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ–วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 23/12/2562 23/12/2562 คค 06039/พ.1/23/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอน หนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.52+345 - กม.53+790 (เป็นช่วงๆ) 29/08/2562 29/08/2562 คค 06039/พ.1/21/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ