title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/03/2563 16/03/2563 629/40/63/79 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/03/2563 11/03/2563 629/60/63/76 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/03/2563 11/03/2563 629/60/63/75 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/03/2563 10/03/2563 629/60/63/70 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/03/2563 11/03/2563 629/60/63/72 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/03/2563 11/03/2563 629/40/63/78 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/03/2563 11/03/2563 629/45/63/77 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/03/2563 11/03/2563 629/45/63/74 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/03/2563 11/03/2563 629/45/63/73 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/03/2563 11/03/2563 629/60/63/71 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/03/2563 10/03/2563 629/60/63/70 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12 ซื้อวัสดุเซื้อเพลิง 13/03/2563 13/03/2563 629/35/63/68 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13 ซื้อยางแอสฟัลท์ 12/03/2563 11/03/2563 629/60/63/69 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12/03/2563 11/03/2563 629/35/63/67 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญระหว่างกม.69+150-กม.70+334 20/03/2563 20/03/2563 คค 06039/พ.1/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1 ถึง 15 จาก 259 รายการ