title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/05/2563 629/45/63/112 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 629/60/63/115 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 629/60/63/113 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 629/60/63/114 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/05/2563 629/60/63/108 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6 จ้างซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 210 CS 0202 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ที่ กม.53+053 (ด้านซ้ายทาง) 21/04/2563 629/-/63/101 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/05/2563 629/60/63/107 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/04/2563 629/60/63/104 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/04/2563 629/60/63/103 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 05/05/2563 629/35/63/106 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.54+000-กม.56+450 26/05/2563 คค 06039/พ.1/31/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 28/04/2563 629/35/63/102 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.0+050-กม.1+220,กม.14+700-กม.15+690 และ กม.19+220-กม.19+700 22/05/2563 คค 06039/พ.1/29/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.30+930-กม.33+000 27/05/2563 คค 06039/พ.1/30/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/04/2563 629/60/63/100 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1 ถึง 15 จาก 311 รายการ