title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 629/60/62/166 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 629/35/62/167 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 629/70/62/168 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 629/60/62/169 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 629/60/62/170 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/04/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 30/04/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 24/05/2562 24/05/2562 คค 06039/พ.1/19/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
15 ซื้อหินชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 22/04/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1 ถึง 15 จาก 71 รายการ