title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 25/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 25/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 15/02/2562 09/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 14/02/2562 14/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 14/02/2562 14/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
231 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 05/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 01/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/02/2562 01/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/02/2562 01/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 12/02/2562 05/02/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
236 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 01/02/2562 30/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 31/01/2562 31/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
238 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟและฐานเสาไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 31/01/2562 31/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 30/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 30/01/2562 29/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 226 ถึง 240 จาก 259 รายการ