title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.ที่ 38+775 กม.40+727 21/05/2563 คค 06039/พ.1/32/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.54+000-กม.56+450 15/05/2563 คค 06039/พ.1/31/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.0+050-กม.1+220,กม.14+700-กม.15+690 และ กม.19+220-กม.19+700 13/05/2563 คค 06039/พ.1/29/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.30+930-กม.33+000 15/05/2563 คค 06039/พ.1/30/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.47+807-กม.56+884 ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตอน 2 ระหว่าง กม.18+015-กม.36+030 13/04/2563 คค 06039/พ.1/26/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.9+350-กม.10+000 13/04/2563 คค06039/พ.1/25/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0203 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.63+400-กม.94+048 13/04/2563 คค 06039/พ.1/27/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู (1หลัง) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10/04/2563 คค 06039/พ.1/24/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 คค 06039/พ.1/20/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงหนองนาคำ(1หลัง)แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10/04/2563 คค 06039/พ.1/21/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง บริเวณ กม.48+569(RT) 10/04/2563 คค 06039/พ.1/23/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู (1หลัง) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10/04/2563 คค06039/พ.1/22/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง บริเวณ กม.48+569 (RT) 10/04/2563 คค 06039/พ.1/25/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน 5 ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+110 08/04/2563 คค 06039/พ.1/18/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
15 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรันตน์ ระหว่าง กม. 28+000 - กม. 28+990 08/04/2563 คค 06039/พ.1/19/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ