title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 3 (สี่แยกตลาดสดบูรพา) ที่ กม.68+533 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ - วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.56+750 - กม.66+573 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู แผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ที่ กม.52+365 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรับุญเรื่อง - ภูเวียง ตอน 5 ระหว่าง กม.14+100 - กม.16+110 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ตอน 8 ระหว่าง กม.23+300-กม.24+170 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.28+000 - กม.28+990 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 6 ระหว่าง กม.32+238-กม.54+375(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.33+535 - กม.34+660 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุม 0100 นาคำไฮ - หนองแวง ตอน 3 (สามแยกนาด่าน) ที่ กม.26+540 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.38+729-กม.47+806 ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.18+014 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 34 รายการ