title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/05/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนอ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติกส์ รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ์-หนองบัวล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.54+000-กม.56+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่างกม.47+807-กม.56+884ทางหลวงหมายเลข2133ตอนควบคุม0100ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน 2 ระหว่าง กม.18+015 - กม.36+030 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ระหว่างกม.9+350-กม.10+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0203 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ ตอน 1 ระหว่าง กม.63+400-กม.94+048 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนายการและสนุบสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู (1 หลัง) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู (1หลัง)แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวงค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง บริเวณ กม.58+569(RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/04/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 46 รายการ