title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/02/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0201ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภูตอน5ระหว่างกม.19+210-กม.19+960,กม.20+710-กม.21+190 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 14/02/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญตอน2ระหว่างกม.65+800-กม.66+550,กม.67+110-กม.68+858 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/12/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/12/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/09/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข228ตอนควบคุม0203ตอนวังหมื่น-หนองบัวลำภูระหว่างกม.85+390-กม.86+884(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/03/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง ระหว่าง กม.2+750 - กม.4+130 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/03/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองวัวซอ – อูบมุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+000 และทางหลวงหมายเลข 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/03/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 14/01/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/01/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ