title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 62097062357
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข228ตอนควบคุม0203ตอนวังหมื่น-หนองบัวลำภูระหว่างกม.85+390-กม.86+884(เป็นช่วงๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 03/09/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ