title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63020020207
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญตอน2ระหว่างกม.65+800-กม.66+550,กม.67+110-กม.68+858
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,270,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/02/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ