title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63040780314
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงหนองนาคำ(1หลัง)แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
งบประมาณ 1,200,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 03/04/2563 10/04/2563
2 ประกาศราคากลาง 02/04/2563 04/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 10/04/2563 17/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 24/04/2563 01/05/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ