title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20/04/2564 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 26/04/2564 242,772.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุไฟฟ้า 19/04/2564 33,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างงประกอบ 22/04/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุไฟฟ้า 07/04/2564 192,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 01/04/2564 138,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 07/04/2564 31,586.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 30/03/2564 75,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 01/04/2564 12,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุไฟฟ้า 23/03/2564 9,529.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 29/03/2564 155,019.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทาสีน้ำปูน (Concrete Barrier) 30/03/2564 44,149.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาผลิตป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง 26/03/2564 126,389.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 29/03/2564 238,342.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 17/03/2564 152,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 565 รายการ