title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 29/10/2562 24,831.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/10/2562 145,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 21/10/2562 207,836.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อยางแอสฟัลท์ 21/10/2562 498,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายชอกทางและเสา คสล. 16/09/2562 13,006.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุสำนักงาน 24/09/2562 24,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุงานบ้านงานครัว 24/09/2562 5,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20/09/2562 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาปรับปรุงระยะมองเห็นทางโค้ง 19/09/2562 270,118.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 18/09/2562 79,126.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/09/2562 61,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/09/2562 86,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2562 64,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20/09/2562 291,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 186 รายการ