title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/03/2563 26,599.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุมที่ 0203 ตอน วังหมื่น - หนองบัวลำภู ที่กม.87+344 26/03/2563 3,991,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2097ตอนควบคุม 0100 ตอนนาคำไฮ - หนองแวง ตอน 3 (สามแยกนาด่าน) ที่กม.26+540 24/03/2563 999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/03/2563 5,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 17,846.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/03/2563 312,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 76,113.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/03/2563 11,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 119,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11/03/2563 103,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11/03/2563 161,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 57,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/03/2563 312,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาด่าน - สุวรรณคูหา ตอน2 ระหว่าง กม.1+850-กม.2+750 20/03/2563 1,286,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.26+558-กม.27+048,กม.29+575 - กม.30+025 07/03/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 273 รายการ