title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 23,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 24,952.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 9,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 24,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 15/05/2562 22,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 49,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/05/2562 6,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/05/2562 92,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/04/2562 224,614.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2562 63,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 30/04/2562 52,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 45,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 24/05/2562 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อหินชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 37,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ