title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 29/07/2563 23,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาขุดขนดินลอกไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 228 CS 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.48+000 - กม.48+450 29/07/2563 245,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2038 CS 0200ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.17+180 - กม.17+181 (ด้านขวาทาง) 29/07/2563 108,592.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 21/07/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาขุดลอกระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 2097 CS 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.23+150 - กม.23+650 21/07/2563 260,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 22/07/2563 179,845.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 228 CS 0202 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.82+600 - กม.83+000 01/07/2563 485,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วานจ้างเหมาขุดขนดินออกจากผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 2146 CS 0100 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+000 - กม.42+600 14/07/2563 198,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/07/2563 85,511.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/07/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/07/2563 6,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาขุดขนดินลอกไหล่ข้างทางในทางหลวงหมายเลข 228 CS 0202 ตอนศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.64+000 - กม.64+200 13/07/2563 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.61+100-กม.61+200 29/07/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 02/07/2563 97,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 228 CS 0202 ตอน หนองบัวลำภู - วังหมื่น ระหว่างกม.87+159-กม.87+160 02/07/2563 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 363 รายการ