title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด 11/02/2563 488,931.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/02/2563 24,291.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวและโคมไฟ 250 W พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม. 32+650 16/01/2563 14,303.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 29/01/2563 214,256.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/01/2563 8,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/01/2563 20,051.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/01/2563 19,008.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ขายครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด 14/01/2563 3,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 03/01/2563 22,072.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างทำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ 23/12/2562 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุหินขนาดต่างๆ 16/12/2562 50,944.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/12/2562 218,194.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/12/2562 84,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/12/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทางในทางหลวงหมายเลข 2353 CS 0100 นาด่าน - สุวรรณคูหา ระหว่างกม.17+000 - กม.19+000 16/12/2562 86,077.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 247 รายการ