title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุหินขนาดต่างๆ 02/12/2562 57,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/11/2562 12,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/11/2562 25,461.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/11/2562 207,916.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุหินขนาดต่างๆ 25/11/2562 53,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/11/2562 49,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/11/2562 166,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุการเกษตร 20/11/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/11/2562 186,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ(SOLAR CELL) 22/11/2562 320,407.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/11/2562 26,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางและไหล่ทาง 25/11/2562 432,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทาสีกำแพงคอนกรีตในทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ระหว่างกม.31+148-กม.33+631 18/11/2562 392,841.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 75,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 273 รายการ