title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนหนองบัวซอ - กุดจับ ระหว่างกม.11+900-กม.14+815 20/03/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข้อุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.38+729 กม.47+806 ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 -กม.18+014 19/03/2563 1,498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเซื้อเพลิง 13/03/2563 22,437.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อยางแอสฟัลท์ 11/03/2563 498,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11/03/2563 210,233.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2563งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข2146ตอยควบคุมที่0100ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ระหว่างกม.27+270-กม.29+900 20/03/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญระหว่างกม.69+150-กม.70+334 20/03/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงและสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข2315ตอนควบคุม0100ตอนหนองวัวซอ-อุบมุงระหว่างกม.11+220-กม.12+200 20/03/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมบำรุงทางหลวงปี2563งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข2314ตอนควบคุมที่0100ตอนหนองวัวซอ-กุดจับระหว่างกม.11+900-กม.14+815 12/03/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0203ตอนนาคำไฮ-วังสำราญตอน 2ระหว่างกม.65+800-กม.66+550,กม.67+110-กม.68+858 11/03/2563 3,270,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข210ตอนควบคุม0201ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภูตอน5ระหว่างกม.19+210-กม.19+690,กม.20+710-กม.21+190 10/03/2563 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด 11/02/2563 488,931.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/02/2563 24,291.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวและโคมไฟ 250 W พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม. 32+650 16/01/2563 14,303.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 29/01/2563 214,256.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 273 รายการ