title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20/09/2562 398,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 16/09/2562 105,502.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/09/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/09/2562 85,748.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 12/09/2562 23,094.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดสำนักงานฯ 12/09/2562 7,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมโทรศัพท์และเดินสายภายในสำนักงานฯ 13/09/2562 41,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13/09/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักหมวดทางหลวงหนองบัวลำภู 11/09/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักหมวดทางหลวงสุวรรณคูหา 11/09/2562 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหร้อมติดตาข่ายบ้านพักข้าราชการระดับผู้บริหาร 03/09/2562 469,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ 11/09/2562 199,976.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ 09/09/2562 120,000.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาห้องการเงินและบัญชี 09/09/2562 165,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง 09/09/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 273 รายการ