title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/01/2563 8,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/01/2563 20,051.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/01/2563 19,008.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ขายครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด 14/01/2563 3,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 03/01/2563 22,072.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างทำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ 23/12/2562 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุหินขนาดต่างๆ 16/12/2562 50,944.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/12/2562 218,194.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/12/2562 84,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/12/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทางในทางหลวงหมายเลข 2353 CS 0100 นาด่าน - สุวรรณคูหา ระหว่างกม.17+000 - กม.19+000 16/12/2562 86,077.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2562 16,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2562 105,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงสีเหลืองหน้าเดียวในทางหลวงหมายเลข 210 CS 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่กม.34+603 13/12/2562 28,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 2133 CS 0100 ตอน ศรีบุญเรือง -ภูเวียง ที่กม. 6+170 (ด้านขาวทาง) 02/12/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 363 รายการ