title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
166 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/11/2562 74,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
167 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข210 ตอนนิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่กม.19+965 13/11/2562 249,912.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
168 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/11/2562 14,406.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
169 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/11/2562 24,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
170 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/11/2562 24,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
171 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียว 29/10/2562 29,417.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
172 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทาสีกำแพงคอนกรีต 04/11/2562 488,424.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
173 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทาสีกำแพงคอนกรีต 22/10/2562 487,516.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
174 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมคันทางที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ 31/10/2562 107,449.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
175 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาขุดซ่อมชั้นรองพื้นทาง,พื้นทาง 30/10/2562 43,390.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
176 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (SOLAR CELL) 21/10/2562 224,285.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
177 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 29/10/2562 24,831.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
178 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/10/2562 145,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
179 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 21/10/2562 207,836.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
180 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อยางแอสฟัลท์ 21/10/2562 498,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 166 ถึง 180 จาก 363 รายการ