title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
211 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาขุดซ่อมชั้นรองพื้นทาง,พื้นทาง,ผิวทาง 19/08/2562 10,820.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
212 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่(ปาดผิวไหล่ทาง,ข้างทาง) 23/08/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
213 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 23/08/2562 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
214 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง 19/08/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
215 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว 19/08/2562 153,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
216 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งป้ายนำทาง 23/08/2562 203,253.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
217 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 19/08/2562 291,080.64 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
218 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/08/2562 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
219 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 09/08/2562 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
220 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข2146ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ระหว่างกม.5+200-7+700(เป็นช่วงๆ) 21/08/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
221 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/08/2562 56,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
222 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 14,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
223 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.2038 ตอน ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ ที่ กม.28+895 08/08/2562 19,471.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
224 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง 08/08/2562 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
225 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/08/2562 22,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 211 ถึง 225 จาก 347 รายการ