title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/07/2562 30,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
227 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/07/2562 29,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
228 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/07/2562 13,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
229 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/07/2562 32,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
230 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/07/2562 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
231 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 26/07/2562 36,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
232 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/07/2562 16,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
233 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/07/2562 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
234 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 26/07/2562 22,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
235 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 25/07/2562 104,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
236 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/07/2562 215,797.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
237 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 06/07/2562 14,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
238 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/07/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
239 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาปาดแต่งไหล่ทางแอสฟัลต์ 24/07/2562 136,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
240 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาขูดไสผิวทาง 24/07/2562 98,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 347 รายการ