title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาขูดไสผิวทาง 24/07/2562 98,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.5+200 – 7+700 (เป็นช่วง 30/07/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสาและแผ่นปิด หัว-ท้าย การ์ดเรล จำนวน 1 จุด 04/07/2562 40,292.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 26,091.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 25/06/2562 13,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 26/06/2562 55,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 211,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 15-6105-11-4 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 28,747.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 25-6956-16-1 จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 14,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 44-0754-18-2 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 23,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 15-6333-11-4 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อม จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 14,372.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 14,028.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 363 รายการ