title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/05/2562 92,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/04/2562 224,614.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2562 63,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 30/04/2562 52,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 45,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 24/05/2562 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อหินชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 37,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน 1 แห่ง 22/04/2562 13,654.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 22/04/2562 6,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 10/04/2562 144,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/04/2562 17,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/04/2562 66,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/04/2562 24,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 06/04/2562 37,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 321 รายการ