title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
286 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 30/04/2562 52,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
287 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/04/2562 45,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
288 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 24/05/2562 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
289 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อหินชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 37,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
290 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน 1 แห่ง 22/04/2562 13,654.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
291 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 22/04/2562 6,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
292 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 10/04/2562 144,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
293 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/04/2562 17,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
294 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/04/2562 66,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
295 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/04/2562 24,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
296 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 06/04/2562 37,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
297 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 10/04/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
298 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อยางแอสฟัลต์ 10/04/2562 494,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
299 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 10/04/2562 51,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
300 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 09/04/2562 27,351.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 286 ถึง 300 จาก 347 รายการ