title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 09/02/2562 23,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
332 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 14/02/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
333 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 14/02/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
334 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 23,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
335 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/02/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
336 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2562 17,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2562 17,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
338 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/02/2562 10,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
339 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 30/01/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
340 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 31/01/2562 14,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
341 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟและฐานเสาไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 31/01/2562 33,119.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
342 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 78,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
343 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 29/01/2562 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
344 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 29/01/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
345 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/01/2562 66,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 363 รายการ