title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 09/04/2562 49,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
302 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสายไฟ THW ขนาด 1x2.5 มม. 09/04/2562 25,518.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
303 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 22/04/2562 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
304 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง ระหว่าง กม.2+750 - กม.4+130 (RT.) 04/04/2562 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
305 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองวัวซอ – อูบมุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+000 และทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500 04/04/2562 990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
306 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 06/03/2562 25,518.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
307 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 06/03/2562 103,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
308 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00884-59 - เปลี่ยน Power Supply 02/03/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
309 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
310 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 47 รายการ 26/02/2562 4,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
311 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 217,424.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
312 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
313 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
314 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 100,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
315 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 09/02/2562 23,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 347 รายการ