title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 77-6138-11-6 จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 26,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 77,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 6,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 25/06/2562 122,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 25/06/2562 57,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 286,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง 24/06/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงน จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/06/2562 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 31,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน 24/06/2562 412,039.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 363 รายการ