title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
196 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาปรับปรุงพัสดุหมวดหนองนาคำ 04/09/2562 380,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
197 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาขยายไหล่ทาง 04/09/2562 490,492.07 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
198 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวง 09/09/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
199 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร 04/09/2562 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
200 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/09/2562 11,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
201 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 04/09/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
202 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/09/2562 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
203 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม วังหมื่น-หนองบัวลำภู ระหว่างกม.85+390-กม.86+884 (เป็นช่วงๆ) 19/09/2562 5,005,704.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
204 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30/08/2562 28,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
205 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30/08/2562 208,607.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
206 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอน หนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.52+345 - กม.53+790 (เป็นช่วงๆ) 16/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
207 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเชฟร่อน 23/08/2562 169,883.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
208 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง 23/08/2562 280,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
209 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุงานบ้านงานครัว 21/08/2562 5,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
210 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาขูดไสผิวทาง 23/08/2562 19,452.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 196 ถึง 210 จาก 347 รายการ