title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา 12/12/2562 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 2133 CS 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียงที่กม.15+930 (ด้านขวาทาง) 11/12/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อหินขนาดต่างๆ 11/12/2562 161,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำจุดบริการห้องน้ำประชาชน 13/12/2562 240,904.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งหลักกิโลเมตรและหลักนำทางในทางหลวงหมายเลข 2133 ตออน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ที่ กม.12+000 11/12/2562 7,901.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ–วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 13/12/2562 6,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมารางระบายน้ำ 26/11/2562 83,388.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาตีเส้นจราจรผิวทาง 26/11/2562 150,677.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 109,259.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ้อมเครื่องปั้มน้ำ 02/12/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา 26/11/2562 156,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทาสีน้ำปูน 27/11/2562 44,149.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 16,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 22,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2562 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 363 รายการ