title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63047491643
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.0+050-กม.1+220,กม.14+700-กม.15+690 และ กม.19+220-กม.19+700
งบประมาณ 3,800,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 01/05/2563 08/05/2563
2 ประกาศราคากลาง 27/04/2563 27/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 13/05/2563 20/05/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/05/2563 29/05/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ